Kontor

The Office en TV -serie som ble sendt for flere år siden. Nå var fokuset på menneskene som jobbet på kontoret og deres noe rare sjefen. Med tanke på at det er et rent kontormiljø, tenkes det at de kanskje burde bruke litt tid på utstyret som var der og som vanligvis er på et kontor. Men ikke en ånd om stolene eller bordene som var der, som tross alt er veldig viktige for at et kontor skal fungere godt. Hvis du da tenker på de som jobber fra et kontor i hjemmet, skjønner du hva som betyr mest, det er ikke medarbeiderne fordi de ikke eksisterer da, men det er møblene som er viktige for å få arbeidet til å fungere.

Mörker

Nu är det riktigt mörkt i landet. Man skulle kanske koppla det till pandemin eller något annat som händer men det är faktiskt så enkelt att det rör sig om Vintersolståndet som inträffar idag.  Från i morgon blir det ljusare vad som gäller dygnet skall väl kanske tilläggas för säkerhets skull.