Avveckla

Likvidation kan ske på två sätt, tvångslikvidation kan påtvingas företag som inte lever upp till de krav som ställs på aktiebolagen och Bolagsverket tar då beslut att tvångslikvidera företagen. Men det kan även ske på egen hand av olika anledningar, så kallad frivillig likvidation. Att likvidera ab kan vara en omfattande och tidskrävande process och det har blivit allt vanligare att sälja verksamheten till bolag som sedan tar han om hela processen under likvidationen, så kallad snabblikvidation. Så när det kommer till att avveckla verksamheten så går det inte att bara sluta hur som helst och lägga ner, det kan krävas en del kunskap och tid för att lägga ner på rätt sätt.