Synlighet

Synlighet för en person för andra brukar man säga sker via personens klädsel i första hand. Och sedan sättet att vara och uttrycka sig. En tes som delvis stämmer. Fast i dessa tidevarv när mer fysiskt utseende börjar få större betydelse och mycket av fokus ligger där så är det även andra saker som påverkar. En person med oren hy ses i allmänhet som ofräsch av många. Men framför allt för personen själv. Minsta skavank i ansiktet som dessa till exempel förstoras upp. Mycket beroende på synen som för medlas av media och på andra ställen hur man förväntas se ut. Hetsen att hela tiden se fräsch ut har ökat genom åren och tar sig ibland groteska former med operationer både här och där.

Kris

Ebola-smittan verkar hamna helt utanför kontroll snart larmas det om. Än så länge har väst klarat sig bra, men det är nog bara en tidsfråga innan vi drabbas i stor skala. Beredskapen verkar inte vara den bästa, trots försäkringar om att vi är förbereda. När sjukhuspersonal smittas när de vårdar patienter med sjukdomen visar det nog på att vi inte är riktigt mogna att klara av det.