Fördelar

Att samordna information till ett system är inte något nytt i sig, men ändå så är det många företag som helt har missat fördelen med en smidig hantering av program och datalagring. Det är just detta man får med molntjänster fast det finns fler fördelar än enkel hantering. Tanken med en molntjänst är att man ska slippa lagringen hos det egna företaget. Genom att använda sig av extern server backup och en plats som alla kan komma åt, oavsett dator, så gör man det lätt att följa arbetsprocessen och även att driva den framåt gemensamt.
För många så är det där med lagring av information en ständig syssla som man önskar att man kunde slippa. Tills vi får teknik som gör att man kan läsa varandras tankar i dåtid, nutid och framtid så lär vi emellertid inte kunna göra oss av med detta arbetsmoment. Ett seriöst företag måste spara information om kunder, projekt och framtidsprognoser. När man har en applikationsdrift som ligger externt så blir det lättare att ta hand om detta arbete.
Alla som jobbar på företaget får lära sig var och hur de ska logga in för att lägga till sin pusselbit. Skulle det bli några problem med server eller applikationen så ligger det inte på det egna företagets axlar att lösa det. De som erbjuder molntjänster förbinder sig nämligen till att se till att man alltid kommer åt sig information. Med tanke på detta så gäller det förstås att man beställer sin molntjänst från ett företag som verkligen lever upp till detta löfte om ständig support!

Facebook

och så gick Facebook ut på börsen. Kursen verkade hoppa en hel del. Många tar nog chansen att tjäna pengar på kurssvängningarna i början. Frågan är bara hur den kommer utvecklas på lång sikt. Någon ekonom sa att det är som att köpa kronor för hundralappar. Risken är uppenbar att aktien blir en ny bubbla i framtiden. Där glada amatörer tror sig kunna tjäna en slant men sedan slutar med en gigantisk förlust.

Nåja framtiden för utvisa vad det blir.