Mörker

Nu är det riktigt mörkt i landet. Man skulle kanske koppla det till pandemin eller något annat som händer men det är faktiskt så enkelt att det rör sig om Vintersolståndet som inträffar idag.  Från i morgon blir det ljusare vad som gäller dygnet skall väl kanske tilläggas för säkerhets skull.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.